Lisans

Bölümümüzün kuruluşuna 1999 yılında karar verilmiş, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Eski Türk Dili, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Türk Edebiyatı alanlarında yüksek lisans programları, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ise Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı başlamıştır.

Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı anabilim dallarından oluşan bölümde; tarihî dönem Türk dillerine (Eski Türkçe, Karahanlıca, Eski Osmanlıca vb.), Türkçe dilbilgisine; dilbilimine; Osmanlı dönemi Türk edebiyatına; Tanzimat'tan günümüze tüm yönleriyle modern Türk edebiyatına; halk edebiyatına ve mesleki İngilizceye yer verilmektedir.

Dört yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler toplam 147 kredi ile mezun olacaktır. Bölümümüz, öğrencilerine çalışmalarında karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bölümümüzde Türk Dili ve Türk Edebiyatı olmak üzere iki anabilim dalı vardır. Bu anabilim dallarında Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili alanlarında çalışmalar yapan akademisyenlerimiz bulunmaktadır.

Bölümümüzde 5 Profesör, 2 Doçent, 7 Yardımcı Doçent ve 7 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.