Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları

Eski Türk Dili               Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yiğitoğlu

Yeni Türk Dili                Arş. Gör. Dr. Funda Şan

Yeni Türk Edebiyatı      Dr. Öğr. Üyesi Didem Ardalı Büyükarman

Eski Türk Edebiyatı      Dr. Öğr. Üyesi. İbrahim Sona

Türk Halk Edebiyatı      Prof. Dr. Aynur Koçak