Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ölmez, 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında Şanghay Üniversitesi'nde "Türkiye Türkçesinin Türk Dilleri Arasındaki Yeri" ile "Çağdaş Uygurca" üzerine üç adet konferans vermiştir.

Haber23.11.2017
Yeni Yayın26.09.2017
Yeni Yayın26.06.2016
Yeni Yayın26.06.2016
Yeni Yayın26.06.2016