Yüksek Lisans ve Doktora Programı Öğrencilerinin DikkatineTüm Duyurular
10
EYL

13 Eylül 2018 perşembe günü saat 10.00' da bölüm başkanlığı odasında 
2018-2019 eğitim yılında yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilerle 
akreditasyon toplantısı yapılacaktır.