Lisans ve Lisanüstü Öğrenci KimlikleriTüm Duyurular
24
AĞU

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılı itibariyle yeni kayıt yaptıran lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin, öğrenci kimliklerini  imza karşılığında bölüm sekreterliğinden almaları gerekmektedir.