Lisans Bitirme Çalışması Teslimi Hk.Tüm Duyurular
20
HAZ

Lisans Bitirme Çalışmasını tamamlayan öğrencilerimizin bitirme çalışmasının bir nüshasını danışman öğretim üyesine bir nüshasını da bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.  "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRETİMİ BİTİRME ÇALIŞMASI İLKELERİ"ne istinaden bitirme çalışmasını eksik teslim eden öğrenciler belirlenerek mezuniyet işlemleri durdurulacaktır.