Ders Ekle-Sil SonuçlarıTüm Duyurular
10
EKİM

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyı ders kayıtları için verilen ekle-sil dilekçeleri sonuçlanmış olup 14027053 numaralı Yasemin ÇURKU'nun ders değişiklik talebi Dekanlıkça uygun görülmemiştir. Diğer öğrencilerimizin ders ekle-sil talepleri uygun görülmüş olup USİS sisteminde değişiklikler yapılacaktır.