Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 3
Uygulama Yok
Halk Edebiyatı I 0273021 Güz / 5. yarıyıl 5 3 Laboratuvar (Saat/Hafta) Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Ölmez
Dersin İçeriği Mani, türkü, koşma, destan, semai, varsağı, ağıt, efsane, masal, halk hikayesi türlerinin tanıtılması ve Halk edebiyatında kullanılan terimlerin örneklerle açıklanması. İslamiyet öncesi dinler ve inanç sisteminin tanıtılması. Destan söyleme geleneğinden hikayecilik ve meddahlık geleneğine geçiş. Karagöz, Ortaoyunu, meddahlık ve Türk kukla tiyatrosu, köy seyirlik oyunları ile genel bilgilerin verilmesi. Fıkra bilmece, tekerleme, atasözleri ve deyimler ile ilgili genel bilgiler.
Dersin Amaçları
  Halk Edebiyatı hakkında genel bilgilerin kazandırılması.
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Bu ders sonunda öğrenciler, Türk Halk Edebiyatı türleri hakkında bilgi sahibi olacak
 2. Öğrenciler inanç ve kültür sisteminin değişimiyle bağlantılı olarak gelişen Halk edebiyatı ürünleri hakkında bilgi edinecekler.
Dersin Kitapları / Notları
 1. Pertev Naili Boratav, Halk Edebiyatı Dersleri, İstanbul 2000.
 2. Pertev Naili Boratav, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği, İstanbul 2002.
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul 2003.
 2. Doğan Kaya, Anonim Halk Şiiri, Ankara 1999.
 3. Doğan Kaya, Aşık Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul 2000.
 4. Doğan Kaya, Sabri Koz, Halk Hikayeleri 1, İstanbul 2000.
 5. Doğan Kaya, Halkbilim Araştırmaları, İstanbul 2002.
 6. Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 2003.
 7. Türker Acaroğlu, Fıtrat Ozan, Türk Halkbilgisi ve Halk Edebiyatı Üzerine Seçme Yayınlar Kaynakçası, TDK, Ankara 1972.
Ön Koşul Dersleri
Ön Koşul Konuları
Ödev ve Projeler En eski Türk destanları üzerine yazılı bir ödev hazırlatılacaktır.
Laboratuvar Deneyleri
Bilgisayar Kullanımı
Diğer Uygulamalar
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi 1 20
Laboratuvar
Diğer
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % 30
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % 40
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % 30

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 İslamiyet öncesi din ve inanç sistemlerinin tanıtılması
2 Halk Edebiyatına ait terimlerin örneklerle öğretilmesi
3 Ağıt, efsane, masal, halk hikayesi türlerinin örneklerle tanıtılması
4 Destan, semai, varsağı türlerinin örneklerle tanıtılması
5 Mani, türkü, koşma türlerinin örneklerle tanıtılması
6 Destan söyleme geleneği
7 Destan söyleme geleneği
8 Destan söyleme geleneğinden hikayecilik ve meddahlı geleneğe geçiş
9 Karagöz, ortaoyunu, meddahlık ile ilgili genel bilgiler
10 Türk Kukla tiyatrosu ve köy seyirlik oyunlarıyla ilgili genel bilgiler
11 Türk Seyirlik oyunları geleneğinden Batı etkisinde gelişen tiyatroya geçiş
12 Fıkra ve Bilmece ile ilgili bilgilerin örneklerle verilmesi
13 Atasözleri ve deyimler hakkında genel bilgiler
14 Atasözleri ve deyimler hakkında genel bilgiler
15 Genel Değerlendirme

Düzenleyen Prof. Dr. Mehmet Ölmez Tarih 15.12.2006