Karahanlı Türkçesi

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

ECTS Kredisi

Kredisi

Teorik

3

Uygulama

Yok

Karahanlı Türkçesi

0273011

Güz / 5. Yarıyıl

5

3

Laboratuvar (Saat/Hafta)

Yok

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Ders Verme Aracı

Yok

Dersin Koordinatörü

Yard. Doç. Dr. Aziz Merhan

Dersin İçeriği

Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerin ve Karahanlıcanın dilbilgisinin incelenmesi

Dersin Amaçları

 1. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserleri tanıtmak.
 2. Dönemin dil özellikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

Dersin Çıktıları

(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)

 1. Öğrenciler, Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserleri, bu eserler üzerinde yapılmış çalışmaları öğrenecek. .
 2. Bu dönemin dil özellikleri hakkında bilgi edinecekler.
 3. Kutadgu Bilig'den örnekler okuyarak uygulamalı olarak Karahanlı Türkçesinin söz dağarcığını ve dil özelliklerini öğrenecekler

Dersin Kitapları / Notları

 1. Reşid Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I, Metin, İstanbul. 1947 (Ankara 19913); II, Tercüme, TTK, Ankara 1959 (19955); III, İndeks, yay. K. Eraslan, O. F. Sertkaya, N. Yüce, TKAE, İst. 1979.
 2. A. Dilâçar, 900. Yıldönümü Dolayısıyle Kutadgu Bilig İncelemesi, TDK, Ankara 1972.
 3. Talat Tekin-Mehmet Ölmez, Türk Dilleri Giriş, Simurg, İstanbul 1999.

Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

 1. Semih Tezcan, "Kutadgu Bilig Dizini Üzerine", TTK Belleten, XLV.2, Nisan 1981, sayı 178: 23-78.
 2. Mehmet Ölmez, "Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri", Kebikeç, 1, 1995: 43-52.
 3. Kutadgu Bilig, Tıpkıbasım, I: Viyana Nüshası, TDK, İstanbul 1942; II: Fergana Nüshası, 1943; III: Mısır Nüshası, 1943.
 4. Reşid Rahmeti Arat, Atabetü'l-Hakayık, TDK, İstanbul 1951
 5. Besim Atalay, Divanü Lûgat-it Türk Tercümesi I 1939, II 1940, III 1941, IV Dizin "Endeks", TDK Ankara 1943.

Ön Koşul Dersleri


Ön Koşul Konuları


Ödev ve Projeler

Karahanlı Türkçesiyle yazılmış bir metnin yazıçevrimi ve açıklanması

Laboratuvar Deneyleri

Bilgisayar Kullanımı


Diğer Uygulamalar


Başarı Değerlendirme Sistemi


Adedi

Etki Oranı,%

Ara Sınavlar

2

40

Kısa Sınavlar

-

-

ÖdevlerProjeler

-

-

Dönem Ödevi

1

20

Laboratuvar

-

-

Diğer

-

-

Final Sınavı

1

40

Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,%

Temel Bilimler (TB)

% 40

Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM)

% -

Meslek Dersleri (MD)

% 40

Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB)

% 20


HAFTALIK DERS PLANI

Hafta

Konular

1

Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserler hakkında bilgi verilecek, yapılan çalışmalar tanıtılacak

2

Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserler hakkında bilgi verilecek, yapılan çalışmalar tanıtılacak

3

Karahanlı Türkçesinin sessel (fonetik) ve biçimsel (morfolojik) özellikleri

4

Karahanlı Türkçesinin biçimsel (morfolojik) özellikleri

5

Kutadgu Bilig'den metin incelemesi

6

Kutadgu Bilig'den metin incelemesi

7

Kutadgu Bilig'den metin incelemesi

8

Kutadgu Bilig'den metin incelemesi

9

Kutadgu Bilig'den metin incelemesi

10

Kutadgu Bilig'den metin incelemesi

11

Kutadgu Bilig'den metin incelemesi

12

Atabetü'l-Hakayık'tan metin incelemesi

13

Atabetü'l-Hakayık'tan metin incelemesi

14

Atabetü'l-Hakayık'tan metin incelemesi

15

Atabetü'l-Hakayık'tan metin incelemesi


Düzenleyen

Prof. Dr. Zühal Ölmez

Tarih

15.12.2006